Sunday, June 7, 2009

[[ekonomiks]]

Ang EKONOMIKS ay nagmula sa salitang 'oiko', na ang ibig sabihin ay pamamahala at 'nomos' na nangangahulugang tahanan. Ito ay isang agham sa pag-aaral ng kilos at pagsisikap ng tao at paraan ng paggamit ng mga limitadong yaman ng bansa upang matugunan ang tila walang katapusang panagangailangan ng tao.

Nakilala si Adam Smith bilang 'Ama ng Makabagong Ekonomiks'. Siya ang nagpahayag ng doktrinang Laissez Faire o Let Alone Policy na nagsasaad na ang pamahalaan ay hindi dapat pakialaman ang tao sa pagpapaunlaad ng mga industriya bagkus ay bigyang-pansin nito ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng bansa. Si David Ricardo ay nakilala naman sa kanyang katangi-tanging pananaw sa epekto ng likas na yaman tulad ng lupa upang makamit ang pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa kanyang Batas ng Lumiliit na Pakinabang o Law of Diminishing Marginal Returns, ang pagdami ng tao ang nagsisilbing dahilan ng pagbungkal ng tao sa mga di-mabuting lupa upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Samantalang si Thomas Robert Malthus ay naglahad ng kaisipan ukol sa epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. Batay sa kanyang teorya na tinawag na Malthusian Theory na naisulat sa aklat na An Essay on the Principle of Population, ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa suplay ng pagkain na maaaring magbunga ng pagkagutom ng maraming tao at makaaapekto sa pagsasagawa ng mahahalagang gawaing pangkabuhayan. Ang 'Ama ng Komunismo' na si Karl Marx ay nag-ambag din ng mahahalagang prinsipyo at pananaw ukol sa ugat ng kahirapan na tao at lipunan. Si Marx ay naniniwala na ang pag-iral ng kapitalismo ang pangunahing dahilan kung bakit mraming tao, lalo na ang mga manggagawa ang naghihirap sapagkat sila ay kinasangkapan ng mga mayayamang kapitalista para sa pansariling interes at pagpapayaman nila. Siya rin ang may-akda ng librong Das Kapital. Ayon naman kay John Maynard Keynes, ang pamahalaan ay may malaking papel na ginagampanan upang mapanatili ang ekwilibriyo sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasaayos ng demand, suplay at presyo sa pamilihan.

Ang saklaw ng ekonomiks ay nakapaloob sa dalawang konsepto o sangay, ito ay ang maykroekonomiks at makroekonomiks.

Ang maykroekonomiks ay tumtukoy sa pag-aaral ng mga maliliit na yunit o bahagi ng ating ekonomiya. Samantala ang makroekonomiks ay pag-aaral ng kabuuang gawi o pangkalahatang dimensyon ng ekonomiya.